Welcome to มูลนิธิคนตาบอดไทย

No front page content has been created yet.

รายการหนังสือ

รายชื่อหนังสือที่คนตาบอดต้องการ

Submitted by patcharaporn on พ, 09/13/2017 - 09:04

รายชื่อหนังสือ ที่คนตาบอดต้องการ
ชื่อหนังสือ                                                              ผู้แต่ง/ผู้แปล
1. คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น                                    ฮอนดะ  เคน / บรรเจิด  ชวลิตเรืองฤทธิ์
2. เลี้ยงบวก ลูกบวก                                              พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร
3. โตขึ้นจึงรู้ว่า                                                       เขียนโดยคิดมาก
4. 10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน
   – สอบ ใช้ในชีวิตประจำวัน                                 กองบรรณาธิการ
5. ขุนเขาเกาสมอง                                                ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
6. โลกเป็นของอเมริกา แต่การค้าเป็นของยิว      จันท์  เสวิกุล
7. ภาษาอังกฤษพูดได้ ชิล ชิล                              ประไพ  ภูงามเชิง
8. ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี                                 กองบรรณาธิการ
9. สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่                                 เจ.เค โรว์ลิ่ง / นิลมังกร
10.คนเก่งพูดต่าง                                                    คิม ยัง โฮ / กรองสิริ  ทองคำใส

                                            ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

UPDATE  13/09/60