Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมโปรแกรม Obi ในกิจกรรม Read for the Blind บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ