Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เปิดอบรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง โปรแกรม Obi ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ เวลา 13.30-15.00 น.

 

แนะนำการอ่านบทความด้วยโปรแกรม OBI ให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านบทความและวิธีใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

แนะนำโปรแกรม OBI

 

แนะนำ Application Read for the Blind ในกิจกรรม "พลังเสียงปันสุข : Read for the Blind" โดย ธนาคารออมสิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน Application Read for the Blind 
ให้แก่พนักงานจิตอาสาธนาคารออมสิน ในกิจกรรม "พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind"
จัดโดย ชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร

แนะนำ application RFB

 

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภ

ไฟล์แนบ
Attachment Size
ใบสมัครงาน.doc 93 KB

ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor)

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562
แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor
ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 29 เมษายน 2562
แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer)

วันที่ 28 เมษายน 2562

แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม

"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen 

ณ TCDC Commons W District พระโขนง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ                                                                                                                                                  โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๙ น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ร่วมโครงการ "สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind"

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562

ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ