โลโก้มูลนิธิและโลโก้สมาคม

มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “๘๖ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ กอง กองละ ๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม | เข้าสู่หน้าหลัก